How the data works

Poznámka: pro logičtější členění dokumentace jsem český background přesunul do jiného dokumentu a oddělil soupis datových zádrhelů.

Note: this vignette will over time accrue more detailed information on the data from which the package draws. For now, see the index page (basic usage) and the Get started vignette (background on the underlying data).